Tag Archives: ví NEM

Ví Trezor thông báo tích hợp NanoWallet cho NEM Coin

Ví Trezor thông báo tích hợp NanoWallet cho NEM Coin

SatoshiLabs và NEM.io Foundation vui mừng thông báo ví TREZOR tích hợp ví NanoWallet NEM, cho phép bạn bảo vệ token NEM với sự trợ giúp của ví phần cứng đầu tiên trên thế giới. XEM, mật mã hóa hiện tại thứ 9 theo CoinMarketCap.com, trở thành thuật toán mật mã thứ 12 được hỗ […]

Shop Tiền Điện Tử đang sẳn sàng tư vấn cho bạn