Tag Archives: hard fork

4 dự án hard fork từ Monero mới nhất

4 dự án hard fork từ Monero mới nhất

Monero đã hard fork đến phiên bản 12 của giao thức vào ngày hôm qua. Theo ví dụ từng được thiết lập bởi Ethereum Classic, một số người dùng đang tiếp tục sử dụng pre-hark fork Monero blockchain… mặc dù đây không phải là một dự án duy nhất. Hiện tại có Monero Classic, Monero […]

Shop Tiền Điện Tử đang sẳn sàng tư vấn cho bạn