Tag Archives: firmware

Hướng dẫn sửa lỗi firmware 1.4.1 của Ledger Nano S

07/03: Ledger Nano S cập nhật firmware 1.4.1, hỗ trợ 18 coin mới

Ngành công nghiệp cryptocurrency vẫn đang phát triển rất mạnh. Với nhiều loại tiền tệ mới cần được hỗ trợ, các công ty và nhà sản xuất luôn phải giữ vững vị thế của mình. Ledger Nano S đã cập nhật phần vững cho thiết bị của mình trong lúc này, với một số ứng […]

Shop Tiền Điện Tử đang sẳn sàng tư vấn cho bạn