Bằng cách nào sử dụng ví Ledger Nano S trên sàn phi tập trung Switcheo?

Bằng cách nào bạn có thể sử dụng ví trữ lạnh Ledger Nano S để giao dịch trên sàn phi tập trung Switcheo.io

Trước khi thưc hiện giao dịch, bạn cần đảm bảo:

  • Thiết bị trữ lanh cập nhật firmware >= 1.4.2 —> các cập nhật phiên bản ví trữ lạnh firmware cho Nano Ledger S.
  • Ví NEON với phiên bảng >= 1.3.1 –> click cách cập nhật ví NEON.

Kết nối với thiết bị Ledger

  • Bước 1: Kết nối tới thiết bị Ledger trên máy tính và đăng nhập bằng mã PIN
  • Bước 2: Tới ví NEO trên thiết bị Ledger
  • Bước 3: Mở sàn phi tập trung Switcheo.io và click vào “Wallet Login” chọn “Ledger”

  • Bước 4: Click “Connect” tới link ví Ledger trong phần UI
  • Bước 5: Đã kết nối và chọn “Login”

Sau khi đăng nhập thành công, token trong ví của bạn sẽ được tham chiếu tới Wallet Balance của sàn.

Giao dịch:

Tất cả các lệnh đặt đều diễn ra và có xác nhận trên thiết bị trữ lạnh.

Bạn chỉ cần xác nhận cả 2 nút trên ví trữ lạnh để xác nhận giao dịch.

Rút tiền:

Bạn chỉ cần bấm vào nút “Withdraw” bên cạnh token trên sàn.Add a comment